Etusivu        Lyhytpsykoterapia        Tietoa psykoterapiasta        Työnohjaus        Psykoterapeutti        Yhteystiedot      

 

PSYKOTERAPIAA TURVALLISESTI JA AMMATTITAITOISESTI

Olen kouluttautunut kolmeen eri psykoterapiasuuntaukseen: integratiiviseen, kognitiiviseen, sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen psykoterapiaan.

Olen Valviran vahvistama erityistason psykoterapeutti ja Kelan kuntoutuspsykoterapioiden palveluntuottaja.

Tarjoamani psykoterapiat voivat olla lyhyt- ja pitkäkestoisia. Ne voidaan toteuttaa Kelan tukemina kuntoutuspsykoterapioina, erilaisilla maksusitoumuksilla tai omakustanteisesti.
Lisäksi tarjoan kriisi-interventioita erilaisiin äkillisiin tilanteisiin tai kertaluonteisia tapaamisia jonkin elämän hankaluuden äärellä.

Vastaanotollani on käytettävissä myös Neurosonic-teknologia, joka voi tukea palautumista ja hermoston tasapainottumista, sekä vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi ahdistuneisuuteen, kipuun,unettomuuteen ja kehollisiin jännityksiin.

PITKÄT PSYKOTERAPIAKOULUTUKSENI:

Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus.

Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.

Erityistason ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapiakoulutus.
Oulun yliopisto, koulutus- ja tutkimuspalvelut.

Kognitiivis-integratiivisen psykoterapian koulutus. Integrum-instituutti.     

   · Kognitiivisen psykoterapian perustaidot.

   · Kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys.

   · Kognitiivis-integratiivisen psykoterapian Master-koulutus. 

Tietoisuustaitopohjainen yksilö- ja ryhmäterapiaohjaajan koulutus,
Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). Integrum-instituutti.
 
Tukemisen menetelmä – humanistiseen psykologiaan perustuva terapiakoulutus
erilaisen haavoittumisen ja traumatisoitumisen parissa työskentelyyn.

LYHYEMMÄT PSYKOTERAPIAN LISÄ- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSENI:

 
· Kognitiivinen ja integratiivinen kriisi- ja traumapsykoterapia
 
· EMDR
 
· See Far Cognitive Behavioral Therapy
 
· EFT (Emotional Freedom Techniques) ja muut Tapping-menetelmät
 
· Kehoterapeuttiset menetelmät
 
· Mentalisaatioon perustuva terapia

Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (sosiaalikasvattaja ja sosiaaliohjaaja),
minkä lisäksi minulla on psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto.
 
Psykoterapeuttina pidän erityisen tärkeänä tasavertaista vuorovaikutusta sekä avointa, lämmintä ja arvostavaa kohtaamista. Terapiatyössäni painotan myös sitä, että psykoterapia toteutetaan eettisesti, turvallisesti ja inhimillisesti.

Psykoterapia on valvottua terveydenhuollon toimintaa silloin, kun psykoterapeuttina toimii nimikesuojattu ammattihenkilö. Koulutettua psykoterapeuttia sitoo myös lakisääteinen vaitiolovelvollisuus ja hänen asiakkaansa kuuluvat potilasvakuutuksen piiriin.

Valviran ylläpitämästä Terhikki-rekisteristä voit tarkistaa terveydenhuollon ammattipätevyyteni ja oikeuteni käyttää nimikesuojattua psykoterapeutin ammattinimikettä https://julkiterhikki.valvira.fi

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on nimettynä potilasasiavastaava, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. 1.1.2024 lähtien Terapiakeskus Marjo Männistö Oy:n
potilasasiavastaavan palvelut tarjoaa Pohde.