Etusivu        Psykoterapeutti        Etsitkö uutta suuntaa?        Tietoa psykoterapiasta        Yhteystiedot      

 

MARJO_MANNISTO-terapiakeskus_oulu

 

PSYKOTERAPIAA TURVALLISESTI JA AMMATTITAITOISESTI

Tarjoan kognitiivista, sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeistä psykoterapiaa ja kognitiivisesti painottuvaa trauma- ja kriisiterapiaa. Mahdollisuus myös elämäntilannetta selkeyttävään keskusteluapuun. Akuuteissa tilanteissa aika pyritään järjestämään tarvittaessa nopeasti.

Kiinnostukseni suuntautuukin sekä pitkiin psykoterapioihin, että ns. matalan kynnyksen keskusteluapuun ja akuuttiin kriisiterapiaan.

Olen Valviran vahvistama erityistason psykoterapeutti ja kuntoutuspsykoterapioiden palveluntuottaja. Minulla on Kelan pätevyys kognitiiviseen, sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen psykoterapiaan.

Terapiat voivat siten olla Kelan tukemia pitkiä kuntoutuspsykoterapioita, eripituisia lyhempiä terapiajaksoja, kriisi-interventioita erilaisiin äkillisiin tilanteisiin, tai kertaluonteisia tapaamisia jonkin asiakkaan elämään liittyvän hankalan tilanteen äärellä.

Psykoterapeuttina pidän erityisen tärkeänä tasavertaista vuorovaikutusta, sekä avointa, lämmintä ja arvostavaa kohtaamista. Terapiatyössäni painotan myös sitä, että psykoterapia toteutetaan eettisesti, turvallisesti ja inhimillisesti, mihin liittyen osallistun aktiivisesti erilaiseen täydennyskoulutukseen ja laadukkaaseen työnohjaukseen.

PSYKOTERAPIATYÖHÖN LIITTYVÄ KOULUTUKSENI:

Erityistason ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapiakoulutus 2007 - 2010. Oulun yliopisto, koulutus- ja tutkimuspalvelut

Kognitiivisen integratiivisen psykoterapian täydennyskoulutus 2009 - 2014. Integrum-instituutti.     

  
· Kognitiivisen psykoterapian perustaidot.

   · Kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys.

   · Kognitiivis-integratiivisen psykoterapian Master-koulutus. 

Tietoisuustaitopohjainen yksilö- ja ryhmäterapiaohjaajan koulutus 2011 - 2012, Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). Integrum-instituutti.

Tukemisen menetelmä – humanistiseen psykologiaan perustuva terapiakoulutus erilaisen haavoittumisen ja traumatisoitumisen parissa työskentelyyn 1996 - 2000.

Peruskoulutukseltani olen sosiaalikasvattaja ja sosiaaliohjaaja, minkä lisäksi minulla on psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto.

Lyhempiä täydennyskoulutuksia ja perehtyneisyyttä liittyen mm. psykoterapian tukena käytettäviin kehollisiin menetelmiin (Eft, Emdr), akuuttien kriisien ja traumaattisten tilanteiden jälkihoitoon, mielen ja kehon välisen suhteen hahmottamiseen, sekä luovien menetelmien käyttämiseen terapian tukena.

Psykoterapia on valvottua terveydenhuollon toimintaa silloin, kun psykoterapeuttina toimii nimikesuojattu ammattihenkilö. Koulutettua psykoterapeuttia sitoo myös lakisääteinen vaitiolovelvollisuus ja hänen asiakkaansa kuuluvat potilasvakuutuksen piiriin.

Valviran ylläpitämästä Terhikki-rekisteristä voit tarkistaa terveydenhuollon ammattipätevyyteni ja oikeuteni käyttää nimikesuojattua psykoterapeutin ammattinimikettä https://julkiterhikki.valvira.fi

Terapiakeskuksen potilasasiamiehen tehtäviä hoitaa valtakunnallisesti toimiva Merikratos Oy, joka tarvittaessa ohjaa ja neuvoo asiakkaita heidän hoitoonsa liittyvissä kysymyksissä.                                                            

MARJO_MANNISTO-terapiakeskus2_oulu